Sessió plenària Extraordinària dijous 25 de gener de 2024

Durada: 00:07:48
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:01 1 Intervenció
1 Proposta d'acord aprovació inicial plec de clàusules del contracte d'obres d'asfaltatge de diversos carrers i soterrrament de línia de telecomunicacions a Calldetenes (PUOSC 2020-2024
  00:00:34 11 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:07:48 Sense intervencions