Sesión Plenaria - Ordinaria, lunes 15 de enero de 2024

Duración: 01:33:46
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inicio
  00:00:00 1 Intervención
1 Aprovació de l'acta del ple ordinari del dia 6 de novembre de 2023
  00:00:37 Sin intervenciones
2 Aprovació de l'acta del ple extraordinari del dia 22 de desembre de 2023
  00:01:05 Sin intervenciones
3 Aprovació de l'acta del ple extraordinari urgent del dia 22 de desembre de 2023
  00:01:22 Sin intervenciones
4 Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local següents:
  00:01:39 Sin intervenciones
5 Donar compte de la modificació de l'estructura del grup polític municipal d'ERC
  00:02:07 Sin intervenciones
6 Donar compte del decrets d'alcaldia del número 2023DECR000441 amb data 31 d'octubre de 2023 al decret d'alcaldia número 2024DECR000008 amb data 9 de gener de 2024 (ambdós inclosos)
  00:03:24 20 Intervenciones
7 Donar compte de la relació de factures número F/2023/30
  00:11:43 1 Intervención
8 Proposta d'acord aprovació de la relació de factures número F/2023/31, amb reparament
  00:11:45 13 Intervenciones
9 Proposta d'acord aprovació de la relació de factures número F/2023/32, OPA reconeixement extrajudicial de crèdit
  00:18:40 13 Intervenciones
12 Proposta d'acord aprovació inicial projecte executiu reasfaltatge de carrers varis del municipi de Calldetenes i soterrament de la línia telefònica a la zona de l'entron de l'Ajuntament
  00:28:57 4 Intervenciones
10 Donar compte de l'estudi sobre les estratègies per a la mobilització i intervenció d'habitatges desocupats redactat per la Diputació de Barcelona
  00:29:31 1 Intervención
11 Proposta d'acord per l'aprovació inicial de l'ordenança reguladora de les mesures d'abastament d'aigua potable en la situació de sequera
  00:29:32 1 Intervención
13 Proposta d'acord aprovació de la liquidació del tercer trimestre de 2023 del cànon de l'aigua i clavegueram presentat per l'empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A,
  00:29:36 7 Intervenciones
14 Moció sobre el finançament dels ens locals presentada pel grup municipal Junts per Calldetenes
  00:32:24 8 Intervenciones
15 Moció per la sol·licitud de pròrroga de la suspensió de les regles fiscals per al 2024 presentada pel Grup Municipal de Junts per Calldetenes
  00:39:12 5 Intervenciones
16 Moció per al reconeixement del dol perinatal, gestacional i neonatal presentada pel grup municipal d'ERC
  00:41:46 18 Intervenciones
17 Pregunta de la ciutadania
  00:48:32 13 Intervenciones
18 Mocions d'urgències
  01:04:10 7 Intervenciones
19 Precs i pregunte
  01:05:45 36 Intervenciones
Fin de la sesión Fin
  01:33:46 Sin intervenciones