Sessió plenària Extraordinària i urgent divendres 22 de desembre de 2023

Durada: 00:07:58
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Ratificació de la convocatòria per urgència
  00:00:35 1 Intervenció
2 Proposta d'acord aprovació operació de crèdit obres C. Gran i Casal de la Gent Gra
  00:01:00 10 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:07:59 Sense intervencions