Sessió plenària Extraordinària divendres 22 de desembre de 2023

Durada: 00:38:50
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Donar compte del calendari de les Juntes de Govern Local per l'any 2024
  00:00:43 Sense intervencions
2 Proposta d'acord aprovació inicial calendari plens 2024
  00:00:54 Sense intervencions
3 Donar compte de les següents relacions de factures:
  00:01:37 Sense intervencions
4 Proposta d'acord aprovació de la relació de factures número F/2023/26 OPA, reconeixement extrajudicial de crèdit
  00:02:19 14 Intervencions
5 Proposta d'acord aprovació de la relació de factures número F/2023/27, amb reparament
  00:07:27 7 Intervencions
6 Proposta d'acord aprovació inicial modificació expedient de generació de crèdits número 05/2023 per concessió subvenció per la Diputació de Barcelona, resiliència 3.0
  00:12:40 5 Intervencions
7 Proposta d'acord aprovació inicial de la compatibilitat enginyer municipal
  00:14:27 Sense intervencions
8 Proposta d'acord aprovació inicial de l'adhesió de l'acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació als ens locals de Catalunya per l'ACM conjuntament amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local
  00:15:40 5 Intervencions
9 Proposta d'acord modificació de l'estructura organitzativa del mandat 2023-2027
  00:18:37 4 Intervencions
10 Proposta acord aprovació inicial pressupost municipal 202
  00:22:58 19 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:38:51 Sense intervencions