Sessió plenària Extraordinària dilluns 17 de juliol de 2023

Durada: 00:27:08
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Donar compte de la periodicitat de les sessions plenàries
  00:02:14 15 Intervencions
2 Proposta d'Acord d'estructura organitzativa mandat 2023-2027
  00:09:57 1 Intervenció
3 Proposta d'Acord creació i composició dels òrgans de govern
  00:09:58 1 Intervenció
4 Proposta d'Acord d'establiment del règim de dedicació dels membres polítics de la corporació i el del seu règim de retribucions i indemnitzacions
  00:13:35 8 Intervencions
5 Proposta d'Acord de constitució de la Junta de Govern Local i Periodicitat de les sessions
  00:22:53 1 Intervenció
6 Proposta d'Acord de nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats que són de la competència del Ple
  00:23:34 1 Intervenció
7 Donar compte de la resolució d'Alcaldia nomenant Tinents d'alcaldia
  00:25:18 3 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:27:08 Sense intervencions