Sessió plenària Extraordinària dimarts 2 de maig de 2023

Durada: 00:53:55
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Sorteig membres de mesa eleccions locals
  00:00:08 3 Intervencions
2 Proposta d'acord aprovació inicial del conveni urbanístic de planejament al PAU "Can Gom" del POUM
  00:05:24 18 Intervencions
3 Proposta d'acord aprovació inicial del conveni urbanísitic de planejament al PAU "Productos del Cerdo" del POUM
  00:21:40 9 Intervencions
4 Proposta acord de les al·legacions i informes sectorials del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Calldetenes i sol·licitud a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (OTAA) la Declaració ambiental estratègica (DEA
  00:30:17 18 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:53:56 Sense intervencions