Sessió plenària ordinària dilluns 3 d'abril de 2023

Durada: 01:50:34
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària anterior del dia 6 de març de 2023
  00:00:08 25 Intervencions
2 Donar compte dels decrets d'alcaldia del número 2023DECR000084 amb data 1 de març de 2023 al decret número 2023DECR000134 amb data 28 de març de 2023 (ambdós inclosos)
  00:17:03 1 Intervenció
3 Donar compte de les següents relacions de factures:
  00:17:04 2 Intervencions
3.1 Donar compte de la relació de factures F/2023/4, amb reparament
  00:17:37 3 Intervencions
3.2 Donar compte de la relació de factures número F/2023/6
  00:19:28 1 Intervenció
4 Donar compte de les dades de la recollida de l'any 2022 del contenidor de roba de l'Associació El Tapís
  00:19:31 3 Intervencions
5 Donar compte del reconeixement per part de l'Administració Oberta de Catalunya a l'Ajuntament de Calldetenes
  00:23:58 5 Intervencions
6 Ratificació del decret d'alcaldia número 2023DECR0000112 ple pla pressupostari a mitjà termini
  00:28:04 4 Intervencions
7 Proposta d'acord aprovació de la relació de factures número F/2023/5 I O/2023/8, OPA, reconeixement extrajudicial de crèdit
  00:30:16 9 Intervencions
8 Proposta d'acord aprovació inicial crèdits incobrables any 2022
  00:34:33 3 Intervencions
9 Proposta d'acord aprovació inicial compte de gestió de l'any 2022 presentat per l'ORGT
  00:36:09 3 Intervencions
10 Proposta d'acord aprovació inicial pròrroga del conveni SAIAR any 2024
  00:38:02 3 Intervencions
11 Proposta d'acord aprovació inicial de les bases de la convocatòria de subvencions a entitats anualitat 2023
  00:40:03 1 Intervenció
12 Proposta d'acord aprovació inicial estat de comptes de la liquidació del 3er trimestre 2022 del cànon de l'aigua i clavegueram presentat per AGBAR
  00:41:53 7 Intervencions
13 Proposta d'acord aprovació inicial conveni d'ús del pavelló municipal "El Torrental"
  00:44:54 3 Intervencions
14 Proposta d'acord aprovació inicial de l'Estudi de remodelació del pati de l'Escola Sant Marc
  00:45:52 3 Intervencions
15 Proposta d'acord aprovació inicial conveni urbanístic Torrental Nord
  00:48:24 7 Intervencions
16 Proposta d'acord aprovació inicial conveni urbanístic UA3 Les Adoberies
  00:56:04 11 Intervencions
17 Proposta d'acord aprovació de la bonificació Teatre-Auditori a la Coral de les Veus de Calldetenes pel seu concert el dia 7 de maig de 2023
  01:06:19 2 Intervencions
18 Proposta d'acord aprovació de la bonificació Teatre-Auditori a l'Espai Activa't del Consorci d'Osona de Serveis Socials pel seu espectacle dirigit als alumnes de l'Escola Sant Marc el dia 28 de març de 2023
  01:07:30 1 Intervenció
19 Proposta d'acord aprovació de la bonificació Teatre-Auditori a l'Espardenya Teatre pel seu espectacle "Toc-Toc"
  01:07:32 1 Intervenció
20 Moció per a l'aprovació del nou projecte de pati per a l'escola Sant Marc de Calldetenes presentada per l'AFA de l'Escola Sant Marc
  01:08:05 7 Intervencions
21 Mocions d'urgència
  01:16:47 1 Intervenció
21.1 Moció de suport a l'AFA i l'Institut les Margues presentada pel grup municipal Junts per Calldetenes
  01:17:09 7 Intervencions
21.2 Moció presentada pel grup ERC de Calldetenes per responsabilitat patrimonial a la sentència 1583/2021 de 9 d'abril de 2021
  01:22:30 5 Intervencions
22 Precs i preguntes
  01:31:11 25 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:50:34 Sense intervencions