Sessió plenària Extraordinària dimecres 22 de febrer de 2023

Durada: 00:34:38
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 12 Intervencions
2 Proposta d'acord de modificació de crèdit número 02/2023 per transferència entre partides
  00:15:53 10 Intervencions
3 Proposta d'acord aprovació inicial dels plecs de clàusules administratives per la licitació de l'ampliació del nou Casal de la Gent Gran
  00:22:20 9 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:34:39 Sense intervencions